Week 47, 2019: Michael Jackson - Heal The WorldsteemCreated with Sketch.

in vn •  3 years ago 

There's a place in your heart and I know that it is loveCó một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
And this place could be much brighter than tomorrowVà chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
And if you really try, you'll find there's no need to cryVà nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
In this place, you'll feel there's no hurt or sorrowTại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ
There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better placeCó nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn
Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human raceHãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for meCó những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi
If you want to know why there's a love that cannot lieNếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Love is strong, it only cares of joyful givingTình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
We stop existing and start living.Chúng ta không còn chỉ tồn tại và bắt đầu sống thật sự
Then it feels that always love's enough for us growingVà lúc đó cảm giác rằng tình yêu luôn đủ để chúng ta lớn mạnh
Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human raceHãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for meCó những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi
And the dream we were conceived in will reveal a joyful faceVà giấc mơ chúng ta ấp ủ sẽ mở ra một gương mặt rạng rỡ
And the world we once believed in will shine again in graceVà thế giới chúng ta hằng tin tưởng sẽ lại ngời ngời ân sủng
Then why do we keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?Vậy thì tại sao chúng ta cứ bóp nghẹt cuộc sống, làm tổn thương và đóng đinh chính linh hồn của đất mẹ?
Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glow!Dù thật rõ ràng thế giới này tuyệt vời, xin hãy là hào quang của Chúa trời!
We could fly so high, let our spirits never dieChúng ta có thể thăng hoa, hãy để tinh thần chúng ta đừng bao giờ chết
In my heart, I feel you are all my brothersTrong trái tim tôi, tôi cảm nhận các bạn đều là anh em của mình
Create a world with no fear, together we'll cry happy tearsSáng tạo một thế giới không có sự sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau khóc những giọt nước mắt hạnh phúc
See the nations turn their swords into plowsharesNhìn các quốc gia biến gươm đao thành lưỡi cày
We could really get there if you cared enough for the livingChúng ta có thể thật sự đạt đến điều đó nếu như bạn đủ quan tâm đến cuộc sống
Make a little space to make a better placeHãy tạo một không gian nho nhỏ để gầy dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn
Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human raceHãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for meCó những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi
There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for meCó những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi
Make a better place.
Make a better place.
Make a better place.
Heal the world we live in; save it for our children.
Heal the world we live in; save it for our children.
Heal the world we live in; save it for our children.
Heal the world we live in; save it for our children.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chúc mừng @hhiep, bạn đã nhận được một upvote. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.youtube.com/watch?v=rqh1Z0CtOKQ