The new Tesla Smart brand enters the Czech market

in tesla •  last year  (edited)

Witty Trade and TESLA are bringing a brand new Tesla Smart home products division to our market. The brand is an official extension of the product portfolio of the traditional Czech company TESLA. The Tesla Smart portfolio will initially focus on camera systems, pet products or the air care category, and will later expand its portfolio with products for comprehensive household equipment.

Tesla Smart will focus on products in its portfolio that can be easily implemented in almost any home. The products can be used separately, but together they represent a comprehensive system of smart homes controlled through a single mobile application.

The motto of the Tesla Smart brand, together with quality and availability, are not only clean lines and modern design, but also the complete Czech origin of the brand.

Tesla Smart enters the market with smart camera indoor / outdoor systems, a baby monitor in a playful design or PET products, among which there is a smart feeder and a fountain, which will take care of the regular diet of pets. In April, air purifiers entered the market together with humidifiers and dehumidifiers that have entered the market in the recent months.

Source: https://www.digitalnidomacnost.cz/clanek/na-ceskem-trhu-startuje-nova-znacka-tesla-smart

[CZ] Na českém trhu startuje nová značka Tesla Smart

Společnosti Witty Trade a TESLA přinášejí na náš trh zbrusu novou divizi produktů chytré domácnosti Tesla Smart. Značka je oficiálním rozšířením produktového portfolia tradiční české společnosti TESLA. Řada Tesla Smart se ze začátku zaměří na kamerové systémy, produkty pro domácí mazlíčky nebo kategorii péče o vzduch a později své portfolio rozšíří o produkty pro komplexní vybavení domácnosti.

Tesla Smart se ve svém portfoliu zaměří na produkty, které lze snadno implementovat do téměř jakékoli domácnosti. Produkty je možné využívat samostatně, dohromady však tvoří ucelený systém chytré domácnosti ovládané přes jedinou aplikaci.

Devízou značky Tesla Smart jsou společně s kvalitou a dostupností nejen čisté linie a moderní design, ale také kompletní český původ značky.

Tesla Smart vstupuje na trh s chytrými kamerovými indoor/outdoor systémy, s dětskou chůvičkou v hravém designu nebo s PET produkty, mezi kterými jsou chytré krmítko a fontána, které se postarají o pravidelnou stravu domácích mazlíčků. V dubnu pak do prodeje vstoupily čističky vzduchu a dále také zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu.

Zdroj: https://www.digitalnidomacnost.cz/clanek/na-ceskem-trhu-startuje-nova-znacka-tesla-smart

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!