Tesla Smart home products can make life easier for everyone

in tesla •  7 months ago  (edited)

A smart home, it's not just modern houses completely controlled by a computer and controlled from a mobile phone. There are many smart home devices that are cheap and easy to use, yet very useful.

A number of myths and prejudices have emerged around smart home technologies (or also smart homes, smart homes or so-called smart home devices), which discourage many people from making their daily lives in an apartment or house easier with the help of smart devices. It is a great pity, because a smart home can be used by practically anyone who wants to enjoy greater comfort and safety of their living.

You can start with a smart home at any time

It is possible to start using smart home devices at any time - so there is no need to count on their installation at all during the design and construction of the house. Common smart devices, such as light bulbs, electrical outlets or security cameras, are easy to install, connect to a socket and to your home Wi-Fi network, and are controlled via a mobile phone application. In addition, additional equipment can be added at any time - without winding wires or perhaps the intervention of an electrician.

“Modern smart home devices are ready to be installed and operated even by complete beginners. Control applications for mobile phones are often completely in Czech and guide users step by step through the installation and necessary settings. It is very sensible to choose a device from one manufacturer, because then it will be possible to control everything in the same way from a single application, and above all easily expand the smart home with another device, "
says Business Development Manager Matěj Nimmerrichter from Tesla, which has smart home products in its portfolio.

Smart home does not have to be expensive

Easy installation and the possibility of gradual expansion with other devices are also related to another myth about smart homes - that it is an expensive luxury for the richest. But the reality is completely different - the prices of smart home devices start from a few hundred Czech crowns, in the case of various sockets or light bulbs, and it only depends on you how many you gradually buy and install. Of course, there are more expensive devices, such as smart air purifiers, but it is important to remember that these appliances are more expensive in their "normal variant".

Such a smart air purifier does not cost much more, but the comfort of use is significantly higher - for example, you can control its functions via a mobile phone even when you are not at home. When you get home, you will be greeted by fresh air, free of dust, pollen and bacteria. And what about the possibility of guarding your house or apartment with security cameras that alert you day and night to moves or sound and allow you to check your household at any time? Compared to a professional security system solution, the use of smart cameras costs a fraction of the price, and in addition does not require regular monthly fees. You can also save money by being able to remotely check and turn off the lights or control the heating remotely.

Source: https://www.extra.cz/zarizeni-chytre-domacnosti-nejsou-draha-ani-slozita-mohou-usnadnit-zivot-opravdu-kazdemu-335e7

[CZ] Zařízení chytré domácnosti nejsou drahá ani složitá. Mohou usnadnit život opravdu každému

Chytrá domácnost, to nejsou jen moderní domy kompletně řízené počítačem a ovládané z mobilního telefonu. Existuje mnoho zařízení chytré domácnosti, která jsou levná i snadno ovladatelná, a přitom velmi užitečná.

Kolem technologií chytré domácnosti (nebo také inteligentní domácnosti, chytrých domů či tzv. smart home zařízení) vznikla řada mýtů a předsudků, které mnoho lidí odrazují od toho, aby si s pomocí chytrých zařízení usnadnili svůj každodenní život v bytě či domě. Je to velká škoda, protože chytrou domácnost může mít prakticky kdokoli, kdo si chce užívat větší komfort i bezpečí svého bydlení.

S chytrou domácností můžete začít kdykoli

Zařízení chytré domácnosti je možné začít používat kdykoli – vůbec tedy není potřeba počítat s jejich instalací hned při projektování a stavbě domu. Běžná chytrá zařízení, jako jsou žárovky, elektrické zásuvky nebo třeba bezpečnostní kamery, se jednoduše instalují, připojí se do zásuvky a k domácí Wi-Fi síti a ovládají se prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Navíc lze kdykoli přidávat další zařízení – bez natahování drátů nebo snad zásahu elektrikáře.

„Moderní zařízení chytré domácnosti jsou připravená na instalaci a ovládání i úplnými začátečníky. Ovládací aplikace pro mobilní telefony jsou často kompletně v češtině a uživatele krok za krokem provedou instalací a potřebnými nastaveními. Je přitom velmi rozumné zvolit si zařízení od jednoho výrobce, protože pak bude možné vše ovládat stejným způsobem z jediné aplikace, a především také snadno rozšiřovat chytrou domácnost o další zařízení,“ říká Business Development Manager Matěj Nimmerrichter za značku Tesla, která má produkty chytré domácnosti ve svém portfoliu.

Chytrá domácnost nemusí být drahá

Snadná instalace a možnosti postupného rozšiřování o další zařízení souvisejí i s dalším mýtem o chytré domácnosti – že jde o drahý luxus pro nejbohatší. Realita je ale zcela jiná – ceny zařízení chytré domácnosti začínají už od několika stokorun, v případě různých zásuvek nebo žárovek, a záleží jen na vás, kolik si jich postupně pořídíte a instalujete. Jistě, existují i dražší zařízení, jako jsou třeba chytré čističky vzduchu, ale je nutné pamatovat na to, že tyto spotřebiče jsou dražší i ve své „běžné variantě“. Taková chytrá čistička vzduchu nestojí o mnoho více, ale komfort používání je podstatně vyšší – například můžete její funkce ovládat přes mobil i když zrovna nejste doma. Jakmile dorazíte domů, přivítá vás čerstvý vzduch, zbavený prachu, pylu i bakterií. A co třeba možnost ohlídat si dům či byt bezpečnostními kamerami, které vás ve dne i v noci upozorní na pohyb či zvuk a umožní vám kdykoli zkontrolovat vaši domácnost?

V porovnání s profesionálním řešením zabezpečovacího systému stojí použití chytrých kamer zlomek ceny, a navíc nevyžaduje pravidelné měsíční poplatky. Peníze vám může ušetřit i možnost na dálku zkontrolovat a případě zhasnout světla nebo třeba vzdáleně ovládat topení.

Ohlídejte si děti i domácí mazlíčky

Výhody a komfort zařízení chytré domácnosti ocení majitelé domů i bytů, stejně jako chataři a chalupáři. Nepotřebujete řídit osvětlení, topení nebo různé další spotřebiče z mobilu? Pak by vás možná mohly zajímat bezpečnostní funkce, které vám pomohou z pohodlí domova ohlídat chalupu a naopak – dohlédnout na vaši domácnost nebo třeba zahradu, když jste zrovna pryč. Také máte možnost zkontrolovat děti nebo domácí mazlíčky, pokud jste v práci nebo na cestách. Existují například i chytré kamery, které nahrazují běžné dětské chůvičky – prakticky za stejnou cenu, ale s mnohem zajímavějšími funkcemi.

Takové kamery nejen že přenášejí obraz i zvuk z dětského pokoje, ale také zjišťují aktuální teplotu a vlhkost vzduchu, a dokonce umí dětem zahrát jejich oblíbenou ukolébavku. Další zařízení chytré domácnosti pomáhají chovatelům domácích mazlíčků. Automatický dávkovač krmiva a fontánky na pití zajistí, že bude o psy nebo kočky postaráno, i když se zdržíte v práci nebo v dopravní zácpě. Vodu udrží čerstvou vestavěná sterilizační UV lampa a že váš domácí mazlíček netrpí hlady si můžete ověřit prostřednictvím vestavěné kamery.

„Technologie, které známe z vědecko-fantastických filmů a románů, nevyhnutelně míří do našich domovů, aby nám usnadnily život. Stačí mít jen připojení k internetu a chytrý telefon, abyste si mohli z neustále rostoucí nabídky zařízení chytré domácnosti vybrat právě taková, která vám usnadní a zpříjemní život, když vás zbaví některých z každodenních starostí a povinností,“ dodává Business Development Manager Matěj Nimmerrichter za značku Tesla.

Zdroj: https://www.extra.cz/zarizeni-chytre-domacnosti-nejsou-draha-ani-slozita-mohou-usnadnit-zivot-opravdu-kazdemu-335e7

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
Loading...