A Smart home in your hands

in tesla •  last year  (edited)

Almost every household is exposed to dust or viruses in the air. However, this results in various diseases or even breathing difficulties. But how to fight it? It may seem impossible, but viruses and bacteria can be removed quickly and effectively.

The solution to polluted air in your home or office is the powerful Tesla Smart Air Purifier Pro M. It can purify air in rooms up to 25 m2 in size. This clever helper with a UV lamp will easily rid you of viruses, bacteria, dust and pollen, which will please not only allergy sufferers. For example, a powerful ionizer can mediate air after storms and rain.

The air cleaner will make your breathing easier

But Tesla can also deal with unpleasant odors emanating from the kitchen, cigarette smoke or even toxic substances such as formaldehyde, toluene or benzene. Thanks to the HEPA filter, the Tesla Smart Air Purifier Pro M can capture up to 99% of pollen and dust particles, even 200 times smaller than human hair. The purifier is equipped with a washable pre-filter with a micron mesh, which ensures the capture of fibrous particles over 2.5 mm. The set of quality filters handles even the finest dust particles with a diameter of 0.5 µm.

Tell enough viruses and bacteria

The cleaner works in automatic and manual mode. In the Tesla Smart mobile application, you can change the settings to suit you best. Or leave it to the cleaner, because it has an air quality sensor that monitors the conditions in the room and adjusts the performance accordingly. Then you don't care about anything and just enjoy the fresh air. The application is compatible with the iOS and Android operating systems, even in Czech. With the Tesla Smart Air Purifier Pro M, you will certainly enjoy low noise. This cleaner fits into any smart home and will create a healthy, effortless environment in your home.

At Alza.cz you will find a large selection of air purifiers, dehumidifiers or ozone generators that are suitable for your car, for example. Choose from a large selection of your favorites and start breathing better air today.

Source: https://www.banky.cz/clanky/chytry-domov-ve-vasich-rukach/

[CZ] Chytrý domov ve vašich rukách

Téměř každá domácnost se potýká s prachem či viry v ovzduší. To má však za následek různé choroby nebo i dýchací obtíže. Jenže jak proti tomu bojovat? Může se to zdát jako nemožné, ale virů a bakterií se dá zbavit rychle a efektivně.

Řešením znečištěného vzduchu ve vašem bydlení nebo kanceláři je výkonná čistička Tesla Smart Air Purifier Pro M. Dokáže pročistit vzduch v místnostech o velikosti až 25 m2. Tenhle chytrý pomocník s UV lampou vás jednoduše zbaví virů, bakterií, prachu i pylu, což potěší nejen alergiky. Výkonný ionizátor dokáže například zprostředkovat vzduch po bouřce a dešti.

Čistička vzduchu vám usnadní dýchání

Tesla si ale poradí také s nepříjemným zápachem, linoucím se z kuchyně, kouřem z cigaret nebo dokonce s jedovatými látkami jako je například formaldehyd, toluen či benzen. Díky HEPA filtru dokáže Tesla Smart Air Purifier Pro M zachytit až 99 % pylových a prachových částic i 200× menších, než je lidský vlas. Čistička je vybavena omyvatelným předfiltrem s mikronovou sítí, který zajistí zachycení vláknitých částic nad 2,5 mm. Soustava kvalitních filtrů se vypořádá i s nejjemnějšími prachovými částicemi o průměru 0,5 µm.

Řekněte dost virům a bakteriím

Čistička funguje v automatickém i manuálním režimu. V mobilní aplikaci Tesla Smart můžete měnit nastavení podle toho, které vám bude vyhovovat nejvíce. Nebo to nechte na čističce, má totiž senzor kvality vzduchu, který monitoruje podmínky v místnosti a podle toho přizpůsobuje výkon. Vy se pak o nic nestaráte a jen si užíváte svěží vzduch. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS i Android, a to dokonce v češtině. U Tesla Smart Air Purifier Pro M vás jistě potěší i nízká hlučnost. Tahle čistička se hodí do každé chytré domácnosti a vytvoří ve vašem bydlení zdravé prostředí bez námahy.

Na Alza.cz najdete velký výběr čističek vzduchu, odvlhčovačů nebo ozonových generátorů, které se hodí třeba do auta. Vyberte si z velké nabídky svého favorita a začněte dýchat lepší vzduch už dnes.

Zdroj: https://www.banky.cz/clanky/chytry-domov-ve-vasich-rukach/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!