ဘဝsteemCreated with Sketch.

in steem-help •  3 months ago 

ငါ့ ဘဝ ကံ
အရမ်းဆိုးပါလာ ကွာ

ဘယ်အချိန်မှာ ကံကောင်းချင်တွေ
ရောက်လားမှာလဲ

အချိန်တွေ နောက်ကို ပြန်လှည့်လို ရရင်
အရမ်းကောင်းမယ်

ကံကောင်းချင်တွေ လာပါတော့လား
ငါ စိတ်ဓာတ်တွေ့ ကျဆင်းနေပြီ

ဘာလုပ်လုပ် အဆင်းမပြေတဲ့ ဘဝ
ခါးသီး စွာ ရင်ဆိုင်ရင်နဲ့

ထွက်ပေါက်တွေ ရှာနေမိပြီကွာ

My life's destiny
It's too bad

When to wish good luck
Will you arrive?

If you want to go back in time
That would be great

Are you lucky?
I'm depressed

What do you do for a living?
If you face bitterness

I'm looking for a way out.

ကံကောင်းချင်တွေ လာခဲ့ပါတော့
FB_IMG_1634140069294.jpg
google photo

အတွေးများနဲ့ ချာချာလည်

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!