အားကြီးတာလား

in sct-kr •  3 months ago 

မင်းတို့ကို အားကြတယ် မင်းတို့က အဖွဲ့ အစည်းနဲ့သွားနေကြတာ

ငါ့အတွက် ကတော့ တစ်ယောက် သွားနေရတယ်

အကူ အညီလေး မပေးချင်ကြဘူးလား

ပြန်လည်ပြီ ကျေးဇူးဆပ်ပါမယ်

မင်းတို့ရဲ့ vote တစ်ချက်က ငါတို့မိသာစု ထမင်း နှစ်ရက်စာရတယ်လေ

ပြောပြတာပါ သနားရင် vote ပေးသွားနော်

당신은 격려를 받고 있습니다. 당신은 조직과 함께 가고 있습니다.

나를 위해, 나는 혼자 가야만 해

도와주고 싶지 않으세요?

다시 감사합니다

당신의 투표 중 하나는 이틀 동안 우리 가족 식사를 제공하는 것입니다

그 큰 강아지들의 이야기를 들려주세요.

google translate

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!