Rezumat Blockchain1

in rumancom •  2 months ago 

Rezumat Blockchain1

Serviciile financiare tradi?ionale includ dezvoltarea de internet ?i tehnologii mobile, cloud, big data ?i inteligen?훱 artificial훱.

Odat훱 cu apari?ia tehnologiei, a devenit un serviciu financiar mai rapid ?i mai inteligent, adic훱 un serviciu fintech.

f훱cut. Serviciile Fintech merg dincolo de simpla ad훱ugare de IT la serviciile financiare tradi?ionale.

Finan?area inovatoare a fost realizat훱 prin apari?ia unor noi forme de servicii financiare. cel mai reprezentativ dintre ei

Un exemplu este finan?area peer-to-peer (serviciu de conectare 챤mprumut-investi?ie prin intermediul online).

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!