Blockchain Fintech - Definiție

in rumancom •  6 months ago 

Blockchain Fintech - Definiție

Pentru a defini blockchain fintech, acesta ar trebui să se bazeze pe definiția fintech. Fintech se referă la serviciile financiare care utilizează cele mai noi tehnologii TIC, cum ar fi mobile, date mari și inteligență artificială. Apariția serviciilor bancare pe internet, a serviciilor financiare P2P și a serviciilor care amenință operatorii financiari existenți, cum ar fi piața simplă de plăți, convergența serviciilor financiare existente și crearea de noi servicii financiare, cum ar fi platforma de afaceri, sunt realizările Fintech. Nu este o exagerare să spunem că blockchain fintech și DeFi, care vor fi descrise mai târziu, sunt toate fintech-uri din punctul de vedere al serviciilor financiare care utilizează tehnologia TIC. Mai simplu spus, printre serviciile fintech, fintech care utilizează tehnologia blockchain poate fi definit ca blockchain fintech.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!