ပြဲရံ

in myanmar •  5 years ago  (edited)

image
မိခင္၀မ္းမွေမြးဖြားျပီးသည္အခ်ိိန္မွစျပီးက်ြန္ေတာ္တုိ့၏အသက္သည္ေသဆုံးျခင္းဆီဦးတည္သြားေနျပီျဖစ္သည္။နာရီစကၠန့္တံတစ္ခ်က္ခ်က္ေရြ့သည့္အတုိင္းပင္က်ြန္ေတာ္တုိ့သည္ၾကီးထြားရွင္သန္ေနၾကသည္ျဖစ္သည္။လူ့အသက္သည္အခ်ိန္ကုိ္မွီျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္အခ်ိန္ကုိတန္ဖုိးထားျခင္းသည္မိမိအသက္ကုိတန္ဖုိးထားျခင္းနွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။က်ြန္ေတာ္တုိ့ေန့စဥ္ဘ၀တြင္အလဟသျဖစ္သြားေသာအခ်ိန္အပုိင္းအစေလးမ်ား မ်ားစြာရွိသည္။ထုိအခ်ိန္အပုိင္းအစေလးမ်ားစြာကုိမိမိတုိ့အတြက္အက်ဳိးရွိစြာအသုံးခ်တတ္ဖုိ့လုိအပ္ပါသည္။မိမိတုိ့၏အေပ်ာ္အပါးအတြက္ကုန္လြန္ေသာအခ်ိန္ေတြထဲကတစ္နာရီ၊နာရီ၀က္ခန့္ကုိထုတ္ယူျပီးမိမိတုိ့၀ါသနာပါရာအလုပ္တစ္ခုခုကုိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
image
က်ြန္ေတာ္တုိ့ေက်ာင္းတက္ပညာသင္ခ်ိန္တြင္ေက်ာင္းစာကုိပဲအခ်ိန္ျပည့္လုပ္ေဆာင္ေနရသည္မဟုတ္ပါ။အားလပ္ေနေသာအခ်ိန္အတုိအစမ်ားစြာရွိေနပါသည္။အျပင္သြားခ်ိန္၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္အေပ်ာ္အပါးသြားခ်ိန္ေတြကုိေလ်ာ့ျပီး၀ါသနာပါရာသက္ေမြးမွုပညာရပ္တစ္ခုခုကုိသင္ယူသင့္သည္။က်ြန္ေတာ္တုိ့အတန္းပညာရပ္ျပီးဆုံးျပီးလဘြ့ဲရေသာ္လည္းအခုေခတ္တြင္အလုပ္အတြက္အာမခံခ်က္မရွိေပ။ဘြ့ဲရအလုပ္လက္မ့ဲေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္ေနသည္။အလုပ္လက္မ့ဲျပသနာသည္က်ြန္ေတာ္တုိ့လုိဆင္းရဲေသာနုိင္ငံတြင္မဆုိထားနွင့္ဖြ့ံျဖုိးျပီးနုိင္ငံမ်ားတြင္လည္းထုိျပသနာကုိမေျဖရွင္းနုိင္ေသးေပ။
image

ဘြ့ဲရျပီးလ်င္ထမင္းစားလက္မွတ္ရျပီဟုဆုိၾကသည္။အရင္ေခတ္ကလုိမဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္မိမိရရွိသည့္လက္မွတ္ကထမင္းစားလက္မွတ္မျဖစ္လာသည့္အခါတြင္အခက္အခဲေတြနွင့္ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။မိမိတုိ့တြင္အျခားအသက္ေမြးမွုပညာရပ္တစ္ခုခုတတ္ေျမာက္ထားျခင္းမရွိပါက ဟုိအလုပ္ရနုိးနုိး၊ဒီဌာနမွာရနုိးနုိး၊ဟုိကုမၸဏီကေခၚနုိးနုိးနွင့္တျဖည္းျဖည္းအသက္ေတြၾကီးလာကာေနာက္ဆုံးၾကဳံရာက်ပန္း၀င္လုပ္ရျပီးဒုကၡေရာက္ေနသူေတြအမ်ားၾကီးရွိသည္။
image
ေယာက်ာၤးေလးမ်ားဆုိလ်င္ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္အားလပ္ခ်ိန္တြင္ကြန္ျပဳတာသင္တန္းမ်ား၊၀ါယာရင္းသင္းတန္းမ်ား၊အဲကြန္းသင္တန္းမ်ား၊စက္ျပင္သင္တန္းမ်ား၊စသည့္သင္တန္းမ်ားစြာထဲမွာမိမိတုိ့၀ါသနာသင္တန္းမ်ားကုိတက္ထားသင့္သည္။ကြန္ျပဳတာကေတာ့အဓိကျဖစ္သည္။မည္သည့္ဘာသာရပ္၊အလုပ္နွင့္မဆုိကြန္ျပဳတာဘာသာရပ္နွင့္ေပါင္းစပ္ျပီးမိမိအလုပ္ကုိအဆင့္အတန္းျမွင့္တင္နုိင္သည္။ပန္းခ်ီ၀ါသနာပါသူဆုိရင္ကြန္ျပဳတာနွင့္ေပါင္းစပ္ျပီးဒီဇုိင္းပညာရပ္ျဖင့္အလုပ္လုပ္နုိင္သည္။အလြန္၀င္ေငြေကာင္းေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။မိမိ၏ၾကုိးစားမွု၊ဖန္တီးနုိင္းစြမ္းေပၚမူတည္ျပီးလစာပုိျပီးေကာင္းလာနုိင္သည္။
image
အဲကြန္းဆုိရင္လည္းအလုပ္မရွားေပ။ရာသီဥတုသည္တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ပုိျပီးပူလာေသာေၾကာင့္လ်ွပ္စစ္မီးမွန္ျပီးပူေသာျမုိ့မ်ားတြင္အိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအဲကြန္းေခၚအေအးေပးစက္မ်ားတပ္ဆင္ေနၾကရျပီျဖစ္သည္။မည္မွ်ေကာင္းမြန္လွသည့္အမ်ဳိးအစားပင္ျဖစ္ေစကာမွုစက္ပစၥည္းမ်ားသည္ပ်က္စီးခ်ဳိ့ယြင္းၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲကြန္းမ်ားကုိအလုံးလုိက္ေရာင္းခ်ဖုိ့အရင္းအနွီးမရွိလည္းကိစၥမရွိေပ။အမ်ားေခၚဆားဗစ္(သုိ့မဟုတ္)အဲကြန္းျပဳျပင္ျခင္းကုိလုပ္ကုိင္နုိင္ပါသည္။အဲကြန္းျပဳျပင္ဖုိ့အတြက္မိမိတုိ့တြင္အဲကြန္းပညာရပ္က်ြမ္းက်င္ဖုိ့နွင့္စက္ပစၥည္းအခ်ဳိ့သာလုိ့အပ္ပါသည္။စက္ကစၥည္းမ်ားကလည္းတစ္သိန္းခြဲ၊နွစ္သိန္းဆုိလ်ွင္အစုံအလင္၀ယ္လုိ့ရေနသည္ျဖစ္သည္။စက္ျပင္အလုပ္လည္းေခတ္မီလာျပီျဖစ္သည္။ယခုေခတ္ကားမ်ားတြင္စက္ပစၥည္းဆုိင္ရာတစ္စုံတစ္ခုခ်ဳိ့ယြင္းပ်က္စီးပါကတစ္စီးလုံးျဖဳတ္ျပီးစစ္ေဆးစရာမလုိေတာ့ေပ။ကြန္ျပဳတာနွင့္စစ္လုိက္ပါကဘယ္ေနရာတြက္ပ်က္ေနသည္ကုိခ်က္ခ်င္းသိရျပီျဖစ္သည္။ပ်က္စီးေနသည့္အစိတ္အပုိင္းျဖဳတ္လဲလုိက္ရုံပင္ျဖစ္သည္။မိမိကစက္လည္းျပင္တတ္သည္ကြန္ျပဳတာလည္းတတ္က်ြမ္းသည္ဆုိရင္မိမိကုိယ္ပုိင္စက္ျပင္ရုံမထူေထာင္နုိင္ေသးေသာ္လည္းျမဳိ့ၾကီးမ်ာရွိအဆင့္ျမင့္စက္ျပင္ရုံမ်ားတြင္လစာေကာင္းေကာင္းျဖင့္အလုပ္လုပ္ျပီျဖစ္သည္။
image
မိန္းကေလးလည္းထုိနည္းအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ယခုအခါေခတ္စားေနတာကေတာ့အက်ီၤခ်ဳပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။အေျခခံအက်ၤီခ်ဳပ္တတ္ျပီးဒီဇုိင္းနာသင္တန္းပါတတ္ထားမယ္ဆုိရင္အုိးမကြာအိမ္မကြာ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းျဖင့္အလုပ္လုပ္နုိင္ျပီျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ေလကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲပုံစံျပျပီးသြားအပ္ပါကတံပုိးထက္လက္ခၾကီးဆုိသလုိပိတ္စဖုိးထက္လက္ခကမ်ားေနတာကုိေတြရသည္။ကုိယ့္ဘက္ကတတ္က်ြမ္းထားျခင္း၊ေလ့လာသင္ယူထားျခင္း၏အက်ဳီးအျမတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
image
ြ က ြၽန္ေတာ္တုိ့Steemitမွမိတ္ေဆြအမ်ားစုလည္းမိမိတုိ့၏ပင္ရင္းအလုပ္အကုိင္ကုိလုပ္ကုိင္ျပီးပုိလွွ်ံလာေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္စာေရးေနၾကသည္ဟုယူဆမိပါသည္။ွွsteemitတြင္စာေရးျခင္းသည္ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းသူေဌးမျဖစ္ေသာ္လည္းအနာဂတ္အတြက္ရင္းနွးီျမဳပ္နွံေနသည္ဟုသေဘာထားရမည္ျဖစ္သည္။တစ္ေန့နာရီ၀က္၊တစ္နာရီအခ်ိန္ပုိေလးမ်ားကုိစုစည္းျပီးနည္းနည္းခ်င္းေရးသြားလ်ွင္ရသည္။က်ြန္ေတာ္တုိ့ Myanmar Steemit Community တြင္ promotion post မ်ားအတြက္ခ်မွတ္ထားေသာအဓိကစည္းကမ္းမွာ copy မကူးရန္သာျဖစ္သည္။အဖြဲ့၀င္အမ်ားစုကလည္းအခုမွစာစေရးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္(က်ြန္ေတာ္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည္)္သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားက copy မျဖစ္ေစရန္သာအဓိကသတိေပးျပီး အေရးအသားဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိသက္ညွာေပးျပီး promotion ေပးေနသည္ကုိေတြ့ရသည့္အတြက္ေက်းဇဴးတင္မိပါသည္။စားေရးသူအဖြ့ဲ၀င္မ်ားကလည္းလြယ္လြယ္ရသည္ဟုသေဘာမထားပဲတစ္ပတ္ထက္တစ္ပတ္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ၾကုိးစားျပီးေရးသားသင့္ပါသည္။ဆရာၾကီးပီမုိးနွင္း၏စကားေလးတစ္ခြန္းနွင့္နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရပါသည္။ “အခ်ိန္သည္သင့္အားပြဲရံကုိယူလာျပီးဆက္သ၏။လက္မခံလွ်င္စကားမေျပာဘဲ၀မ္းနည္းစြာထြက္သြားရ၏။ဆုံးပါးသြားေသာပစၥညး္ကုိျပန္ျပီးရ၏။ဆုံးပါးေသာအခ်ိန္ကုိကားျပန္ျပီးမရေခ်။”
image
Credit: all photo from google images

@naylinn
MSC 196
Steemitမွမိတ္ေဆြအေပါင္းခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အစ္ကိုေျပာတဲ့အထဲမွာ အဲကြန္းျပင္တဲ့ အလုပ္ကို သေဘာက်မိတယ္ဗ် အခုလိုမ်ိဳး ေထာက္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါ အခ်ိန္ဆိုတာ တကယ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္ဗ် အစကမလုပ္မိခဲ့လွ်င္ ေနာင္မတေနလို႔လည္း သူကျပန္လည္ေရာက္ရွိမလာေတာ့ပါ

ဟုတ္​တယ္​ ဘ႐ုိ

အသက္​​ေမြးဝမ္​းပညာတခုခု​ေတာ့
တပ္​ထားသင္​့ပါတယ္​

ဟုတ္​

ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္ဆိုသလို
အတတ္ပညာ အသိပညာေတြသာတတ္ေျမာက္ေအာင္ဆည္းပူးလိုက္စားထားရင္
အလုပ္မရွားဖို႔ရာခိုု္င္ႏႈန္းပိုမ်ားမိမွာေပါ့ဗ်ာ

မ​ွန္​ပါတယ္​ ဘ႐ုိ

အ​ေရးအသားလည္​း​ေကာင္​းပီးဗဟုသုတလည္​းရပါတယ္​။thank for post

ဟုတ္​ ​thank ပါ

ဟုတ္ကဲ႕ပါဗ်ာ ႀကိဳးစားေနလွ်က္ပါ

thank ပါ​ဗ်ာ

တပတ္ထက္တပတ္ အေရးသား ပိုေကာင္းလာတယ္ G3 တြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္😁😁

အတတ္​ႏုိင္​ဆုံး​ေတာ့ ၾကဳိးစားၿပီး​ေရးရတာပဲ မၾကည္​​ေရ

v100%$0.07 v n m

thank ပါ

v100%$0.06 v n m

thank

မွန္ပါတယ္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ယခုတင္ျပေသာပညာရပ္မ်ားကဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္ထက္ပင္ပို၍၀င္ေငြရနိုင္တယ္ တကယ့္အၾကံေကာင္းပါဘဲဗ်ာ

ဟုတ္​တယ္​ ဘ႐ုိ တတ္​​ကြၽမ္​းထားဖုိ႔ပဲလုိတာပါ

bro အႀကံဥာဏ္ေပးတာေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ

thank ပါ

အၾကံ​ေကာင္​း​ေပ..။

thank ပါ

ဆရာပီမိုးနင္းစာေတြႀကိဳက္တယ္

အတူတူပဲ အစ္​ကုိ​ေရ

ဗဟုသုတရပါတယ္​ဗ်

thank

ေရးတယ္ဆိုတာဒါမ်ိဳးျဖစ္ေနရမွာ ေတာ္လာဘီ စာဆိုတာက ဖတ္တဲ႕သူအတြက္တစ္ခုခုက်န္ခဲ႕ဖို႕အဓိကဘဲေလ

အ​ေကာင္​းဆုံးျဖစ္​​ေအာင္​​ေတာ့ၾကဳိးစား​ေနပါတယ္​ အစ္​ကုိ​ေရ

အတူတူပါဘဲညီေရ ႀကိဳးစားေနဆဲဘဲေပါ့

အသိပညာရရွိေစပါတယ္

thank. ပါ

မွန္ပါတယ္။အသုံးခ် ပညာရပ္ တစ္ခုခုနဲ႔ ဆုိရင္ အလုပ္ပုိေပါပါတယ္။

ဟုတ္​တယ္​ ဘ႐ုိ

နည္းပညာဆိုတာ လိုက္လိုကိုမမွိဘူး ေက်းဇူးပါသိခြင့္ေလရလို

ဟုတ္​

ေရကိုတေပါက္ျခင္းစုသလိုေပါ့ေလ တေန႕ေတာ့ အိုးအျပည့္ရမွာပဲ

ဟုတ္​က့ဲ ကြီး​ေရႊ

This post has received a 3.52% upvote from thanks to: @naylinn.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

thank

You got a 4.00% upvote from @passive courtesy of @naylinn!

thank

You got a 6.55% upvote from @nado.bot courtesy of @naylinn!

Send at least 0.1 SBD to participate in bid and get upvote of 0%-100% with full voting power.

thank

You got a 9.19% upvote from @luckyvotes courtesy of @naylinn!

thank

You are welcome