My Actifit Report Card: December 16 2021

in hive-193552 •  6 months ago 

Dzisiaj w pracy miałem trochę roboty i jakoś dotrwałem do końca. Po pracy udałem się do Urzędu Miasta po odbiór nowego dowodu osobistego. Zaskoczyli mnie, bo pojawił się tydzień przed terminem. Oczywiście trochę kroków wpadło, gdyż jest około 3000 kroków w jedną stronę. Wychodząc z Urzędu zauważyłem coś, co stoi przed Urzędem. Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę.

Skądś znam tego gościa.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


16/12/2021
26575
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 61.085 AFIT tokens for your effort in reaching 26575 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.92% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial