งานลองวางส...

in hive-193186 •  last year 

งานลองวางสำนักงานของลูกค้า เป็นการเอาตัวอย่างไปให้ลูกค้าตัดสินใจครับ

Mock-up Bakster Office ABAC หัวหมาก

12:11 OIL Mock-up bakster อาคาร E ชั้น 4 อยู่ในมหาลัย Abac หัวหมากค่ะ
12:11 OIL ติดต่อคุณเวฟแทนนะคะ 061-507-2579

คุณยะ 086 603 2053

Oil / Evoncar Mou Chair

หุ้มผ้า = 1 Stilo
Chair = 1
Yoko Chair = 1
AAC20 = 1

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!