RE: BITTORENT

You are viewing a single comment's thread from:

BITTORENT

in hive-179764 •  6 months ago 

Geçen gün borsada btt'ye göz gezdirdim ama biraz kafam karıştı sanki. BTT var BTT old var. Bunların hangisi acaba sizin bahsettiğiniz. Ben BTT'ye merak saldım çünkü az paraya çok miktarda alabiliyoruz. Diğeri pahalı gibi:)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

aslında aynı coin hocam. BTT yi yani sizin old dediğiniz BTTC olarak güncellediler.tabi fiyat ve toplam arz ona göre dengelendi.BTTC uygundur sizin alıma :)