Mga Tag na Dapat Gamitin at ang mga Nakatalagang Curator sa Buwan ng Agusto

in hive-169461 •  2 months ago  (edited)

20220804_195411_0000.png

Magandang araw sa lahat ng aktibong Steemians sa ating komunidad! Sa buwan ng Agusto ay may anunsyo ang Steemit Team sa pamamagitan ng @steemitblog account tungkol sa mga bagong curator. Mababasa dito sa

Link na ito ang buong detalye. Kailangan ito mabasa sa lahat para makapag bigay ng nararapat na impormasyon para sa posibleng upvotes mula sa ibat ibang curators.

Ito ang mga napiling grupo ng nga curators at ang kanilang ibat ibang curator account na kanilang pamamahalaan at ang mga tags na dapat sundin.

Arts

Art, crafts, photography, music, poetry, and creative writing.

26uUsAjKTsXCBRzTxRJWxpz7qLMdK4Nq6Ha3QAmrmWNLCRd8ZdKr58WyDzQPrtSdVMfkvPZ9jKcvjVAnw5Q9ABcdjq1edyqu2tvWH7ScYgogDCrF9Xqh8K66yb3qNx434HfRQ1EGADj6eFTgZZRNbHG66xPVS7Hq1EU1iM.gif

Full Content Link

Tags:

Curators:

45GhBmKYa8LQ7FKvbgfn8zqd6W2YEX34pMmaoxBszxVcFa2M2SPgFHH81YSmDTidgNEzP81HZh1Us9SFJDX2omNhoQtnXfjmSxC2AUKt2xBEWx6AjiuDqYjbutC1J86xgRLY66WpmTabb6FWySDQyL3gB3sWKrkrgHocKUWYhCy2J8ua7XciPedDvawAt3BCVtbtKhtUVVfGWk6bSccH17SsiTgZ6GpDvPFRAVE72iE7a5vF.png

Finance & Technology

Finance, business, crypto, science, technology, computing.

4i88GgaV8qiFU89taP2MgKXzwntUGAvkoQiKU7VxyD37q99MYLSgHwKkDfKHAtxH8geiimYC3EhG8Gc9yxmFcSRLBeRk8TGVF2vfyDMoQScYXRmDSgboceKqPk.jpeg

Full Content Link

Tags:

Curators:

45GhBmKYa8LQ7FKvbgfn8zqd6W2YEX34pMmaoxBszxVcFa2M2SPgFHH81YSmDTidgNEzP81HZh1Us9SFJDX2omNhoQtnXfjmSxC2AUKt2xBEWx6AjiuDqYjbutC1J86xgRLY66WpmTabb6FWySDQyL3gB3sWKrkrgHocKUWYhCy2J8ua7XciPedDvawAt3BCVtbtKhtUVVfGWk6bSccH17SsiTgZ6GpDvPFRAVE72iE7a5vF.png

Lifestyle

Health, fitness, sport, leisure, food, travel, pets.

image.png

Full Content Link

Tags:

Curators:

45GhBmKYa8LQ7FKvbgfn8zqd6W2YEX34pMmaoxBszxVcFa2M2SPgFHH81YSmDTidgNEzP81HZh1Us9SFJDX2omNhoQtnXfjmSxC2AUKt2xBEWx6AjiuDqYjbutC1J86xgRLY66WpmTabb6FWySDQyL3gB3sWKrkrgHocKUWYhCy2J8ua7XciPedDvawAt3BCVtbtKhtUVVfGWk6bSccH17SsiTgZ6GpDvPFRAVE72iE7a5vF.png

My Life

The Diary Game, My Town in Ten Pics, acts of kindness, charity

image.png

Full Content Link

Tags:

Curators:

45GhBmKYa8LQ7FKvbgfn8zqd6W2YEX34pMmaoxBszxVcFa2M2SPgFHH81YSmDTidgNEzP81HZh1Us9SFJDX2omNhoQtnXfjmSxC2AUKt2xBEWx6AjiuDqYjbutC1J86xgRLY66WpmTabb6FWySDQyL3gB3sWKrkrgHocKUWYhCy2J8ua7XciPedDvawAt3BCVtbtKhtUVVfGWk6bSccH17SsiTgZ6GpDvPFRAVE72iE7a5vF.png

Steem Growth

Steem promotion, marketing, development, contests.

Bxod1Y9Z4SQvHpXs1WzBaGwb98frHxzWanRUCoG67GmFPhZYiWceKecHRU3ykXDZ1X4bnKb78z5GgJ425hRihymaJx9bB35ztLeSHUxeo5vWePEfCfD2hnShzZ8WUcsPCr7juTR83JDq9jAyHQntZXPXkc99P2x8bFPkanYFWPcD3fjFTSFegBx2Y5UPGZciim95dQUdmPimFMnbVezznWh1Xi9VwWhnczphVZYAB1kTL3D.jpeg

Full Content Link

Tags:

Curators:

45GhBmKYa8LQ7FKvbgfn8zqd6W2YEX34pMmaoxBszxVcFa2M2SPgFHH81YSmDTidgNEzP81HZh1Us9SFJDX2omNhoQtnXfjmSxC2AUKt2xBEWx6AjiuDqYjbutC1J86xgRLY66WpmTabb6FWySDQyL3gB3sWKrkrgHocKUWYhCy2J8ua7XciPedDvawAt3BCVtbtKhtUVVfGWk6bSccH17SsiTgZ6GpDvPFRAVE72iE7a5vF.png

Team Lucky Dip

Club status, esteem exclusive, bot free, plagiarism free

image.png

Full Content Link

Tags:

Curators:

Ang "Lucky Dip" curators ay malaya sa pagpili ng kahit na anong tema na nabibilang sa #steemexclusive tag.

45GhBmKYa8LQ7FKvbgfn8zqd6W2YEX34pMmaoxBszxVcFa2M2SPgFHH81YSmDTidgNEzP81HZh1Us9SFJDX2omNhoQtnXfjmSxC2AUKt2xBEWx6AjiuDqYjbutC1J86xgRLY66WpmTabb6FWySDQyL3gB3sWKrkrgHocKUWYhCy2J8ua7XciPedDvawAt3BCVtbtKhtUVVfGWk6bSccH17SsiTgZ6GpDvPFRAVE72iE7a5vF.png

Iyon ang nakatalagang mga curators sa buwan ng Agusto. Sana ay makatulong po ito para may pagkakataon ang lahat ng mga myimbro sa ating kumonidad na magkaroon ng posibling upvotes mula sa ibat ibang curtors. Higit sa lahat, dapat sundin ang tamang pagbaybay (spelling) sa bawat tag at tema. Huwag kalimutan ang mga importanteng protocol sa Steemit tulad ng pagsulat ng artikulo na may 300 salita at iwasan ang pagkopya (plagiarism) mula ibang manunulat. Huwag gumamit ng bidbots o magbayad para i boto.

Patuloy po tayong maging aktibo sa paggawa ng artikulo na may kalidad. Nandito ang Steemit Philippines Team handa na pag silbihan ang lahat ng miyembro para sagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Inaanyahan ko rin kayo sa pagsali sa ating contest mula sa mga moderators bawat linggo at manalo ng steem. Higit sa lahat paki follow ang @steemitblog account para sa mga bagong update at kaganapan ng Steemit.

Maraming salamat.

Cover image arranged via Canva

Philippines Country Representative,
@juichi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Maraming salamat sa pagbahagi nito sa amin.

Walang anuman.

Salamat sa update admin.

Welcome @amayphin

Thank you for this guide sir. helpful kaayo ni.

Welcome maam..

Vote me bro


Congratulations!
This post has been upvoted through steemcurator07

Curated By - @kyrie1234
Curation Team - Cosmopolitan

10AFA713-21E4-40D4-9638-485F1921C1C3.jpeg

Thank you so much for your support @kyrie1234.

Thank you much for this guide tag.

Welcome ate.

Thank you for this guide sir

Welcome po maam..

this is very informative, thank you s much

Welcome ma'am..I hope it helps with your post.

Why did you muted me from the group ?

Thank you for your helpful information. 💚