LAHAT NG DESISYON NATIN SA BUHAY AY LAGING MAY CONSEQUENCE.

in hive-169461 •  4 months ago 

image.png

Sa ating buhay, halos palaging may dalawang choices - kung gagawin ba ang tama sa mata ng Panginoon o kung gagawin ang hindi ayon sa Kanyang Salita. Sa madaling salita, ang choice ba natin ay ayon sa kalooban ng Diyos o labag sa kalooban ng Niya.

Ang reyalidad ay may consequence lahat ng action at choices natin. Maaaring positive ang impact sa atin kung sumunod tayo sa Panginoon pero negative ang impact sa atin kung taliwas sa Salita ng Panginoon ang choice natin. At madalas ang nakakatakot ay apektado ang mga tao sa paligid natin lalo na ang pamilya natin.

image.png

Kaya sana ay matutunan natin humingi ng gabay sa Panginoon sa lahat ng choices natin para hindi tayo malinlang na gawin ang mga bagay na “maganda at masarap” sa pananaw natin pero ang tunay ay patibong lang ito para sa ikababagsak ng buhay natin.

Magandang araw sa ating lahat. Kasing ganda ng isang paru-paro na nakadapo sa dahon ng halaman.🦋

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Urdaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

maraming salamat sa pagbabahagi nito ...