Huwag Hayaang Maimpluwensyahan Ng Ating Mga Emosyon Ang Ating Mga Aksyon.

in hive-169461 •  5 months ago 

image.png

Kapag nahaharap tayo sa gitna ng paghihirap o masakit sitwasyon, madaling maging masyadong nakatuon sa ating mga problema na nagsisimula tayong mawalan ng pananaw at pag-asa. May posibilidad na hayaan natin na ang mga pagsubok ay diktahan ang ating mga emosyonal na tugon at pagkatapos ay hayaang maimpluwensyahan ng ating mga emosyon ang ating mga aksyon. Ngunit kapag nangyari ito, ang ating likas na pagnanais na makatakas sa pagsubok ay maaaring akayin tayo sa mga mapaminsalang landas na nakakubli bilang mga shortcut na akala natin ay maging lunas.

image.png

Kaya ngayon, hilingin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng lakas upang matiis at mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kasalukuyan nating pinagdaraanan. Hayaang punuin Niya tayo ng kagalakan at ang ating mga puso ay muling naayon sa Kanyang puso. Mapagpalang araw sa ating lahat. 🙂

image.png

Tungkol naman sa larawan ay isang maliit na Two-Spotted Line Blue Butterfly (Nacaduba biocellata).🦋

Photos are mine and taken by me using my A10s
@ Urdaneta City, Pangasinan, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

maraming salamat sa pagbabahagi neto sir