โœ”๏ธ#club5050๐Ÿ‘€ SteemFoods-Restaurant: Hungry Pregnant in a Fastfood Restaurant @jes88 + 10% post pay-out to@sf-charity

in hive-148497 โ€ขย  4 months agoย 

Good day! Greetings to all of you. I hope all is well today.

Another food diary game I will be sharing today, about my day with my husband. I hope you'll like it. After a long day, we took a munch in a popular fast-food to have a snack.

IMG_20220419_195156.jpg

It's been a long day for the two of us. Since it is holiday in our place, it is a chance to bond with him and go with me in my check-up. Early in the morning, after breakfast, we went to HP Laboratory to have my pregnancy health check. We stayed in the laboratory for almost 3 hours since I need to undergone two test with 45 minutes interval.

IMG_20220409_085016.jpg

Since I am in a 12-hour dry fasting for a glucose test, I felt very hungry after all the laboratory test. We've gone to a carenderia for our lunch. Since we stayed long in a mall after our lunch, I got hungry again at 3pm. When we go home, there is a nearby fast food restaurant where we decide to have a break and to sip a cold ice cream. I took the order using the restaurant kiosk before paying it to the cashier.

IMG_20220419_201144.jpg

After 5 minutes of preparation in the kitchen, we had now our order very fast.

IMG_20220419_201238.jpg

We had burger and hot fudge each (enough to satisfy our need to have a cold drink) and one order for a regular french fries. A total of P 172.00(5 STEEM) for our snacks today.

IMG_20220419_201737.jpg

Before eating, we do prayer first to thank God for the provision. Then took some pictures as a remembrance of our time together. The restaurant is not crowded and very organized in setting the dining tables fit for the comfort odf each customers. The place is well air-conditioned and well-ventilated.

IMG_20220419_202128.jpg

The fast food restaurant is indeed offered us comfort and satisfaction in our stay. As a responsible customer, though they have diner cleaner, but we keep our trash and mess by ourself to lessen their time cleaning for us. This is what we do wherever we eat as a pay back to their good quality of service.

IMG_20220419_202437.jpg

We went home straight and rest an hour before dinner. Thanks to my mom who still up to cook dinner for the whole family.

I invite @bisayakalog @kyrie1234 @lealtafaith to share your food diary game or adventure.

Setting 10% post pay-out to @sf-charity

Thank you for your time reading. Keep on steeming friends

Truly yours,
@jes88

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: ย 
ย  ยท ย 4 months agoย 

image.png

ย  ยท ย 4 months agoย 

Maam hapit na jud ka mahimong mommy. Pero minus lang sa mga sweets na pagkaon.

ย  ยท ย 4 months agoย 

oo bitaw sir, usahay mag cravings hehe.
thanks sa concern sir ๐Ÿ˜‡

ย  ยท ย 4 months agoย 

delicious. Great ond

ย  ยท ย 4 months agoย 

hehe basta mcdo mam

ย  ยท ย 4 months agoย 

Parehas mog color sa suot ni McDonald's dae๐Ÿ˜ cute kaayu

ย  ยท ย 4 months agoย 

mao lage.. pero I like red and green man hehe โค๏ธ๐Ÿ’š