BITCOIN: Big News from Russia [eng/срп] БИТКОИН: Велике вести из Русије

in hive-122315 •  2 months ago 

Bitcoin Russia-_2022-10-01_15-15-44.jpg
Source / Извор: Russian Market


On the first day of October, two big news came from Russia, only one of which is positive…


The first news refers to the decision of the Russian government to introduce a digital ruble in 2024. Yes, that’s the bad news – a centralized cryptocurrency under the full control of the Central Bank of Russia. The original plan was to introduce it by 2030, but it seems that due to the tightening of relations with the collective West, that deadline was suddenly shortened.

The reason for shortening the deadline was the need for direct and efficient transactions with China, without the possibility of third-party intervention – that is, the exclusion of the financial plutocracy, which until now was the absolute master of the financial system. China has come the farthest in testing the digital yuan, and it already has a digital wallet for its centralized cryptocurrency. This plan for sovereign mutual payments with centralized cryptocurrencies is hardly going to be the solution to their problems. Any centralized system can be effectively attacked, and as soon as both systems are up and running, you can be sure that they will be targeted by hackers from the collective West’s intelligence services.

Another, this time excellent news, says that Russia is apparently aware that centralized cryptocurrencies, even when fully controlled by their government, are not the safest thing in the World. Namely, Russia has started preparations for the delivery of energy to Kazakhstan, which will be used for crypto-mining. This is fully in line with the report that Kazakhstan will legalize the cryptocurrency-to-cash mechanism, as announced on September 28th by the President of Kazakhstan Kassym-Yomart Tokayev.

Now imagine a situation in which the collective West, offended by the fact that Russia does not give in to their ridiculous sanctions, cuts off all receipt of electricity from Russia, and Russia invests the surplus in controlled exchange offices and mining of decentralized currencies in order to strengthen its strategic reserves! Think it’s not possible? The collective West thinks so, and immediately put Elvira Nabiulina, Governor of the Central Bank of Russia, on the sanctions list!

Првог дана октобра из Русије су стигле две велике вести од којих је само једна позитивна…


Прва вест односи се на одлуку руске владе да у 2024. години уведе дигиталну рубљу. Да, то је она лоша вест – централизовану криптовалуту под пуном контролом Централне Банке Русије. Првобитним планом рок је био увођење до 2030. године, али је изгледа због заоштравања односа са колективним западом тај рок нагло скраћен.

Као разлог скраћења рока наведена је потреба директних и ефикасних трансакција са Кином, без могућности интервенције треће стране – односно искључење финансијске плутократије која је досад била апсолутни господар финансијског система. Кина је најдаље одмакла у тестирању дигиталног јуана, и она већ има дигитални новчаник за своју централизовану криптовалуту. Овај план о сувереном међусобном плаћању централизованим криптовалутама, тешко да ће бити решење за њихове проблеме. Сваки централизовани систем могуће је ефикасно напасти, и чим оба система буду у функцији, можете бити сигурни да ће бити мета хакера из обавештајних служби колективног запада.

Друга, овог пута одлична вест, говори да је Русија по свему судећи свесна да централизоване криптовалуте, чак и кад су у потпуности под контролом њихове владе, нису најбезбеднија ствар на свету. Наиме, Русија је почела припреме за испоруку енергије Казахстану, која ће бити коришћена за крипто-рударење. Ово је потпуно у складу са извештајем да ће Казахстан легализовати механизам конверзије криптовалута у готовину, онако како је 28. септембра најавио председник Казахстана Касим-Јомарт Токајев.

Замислите сад ситуацију у којој колективни Запад, увређен тиме што Русија не попушта пред њиховим смешним санкцијама, прекида сав пријем електричне енергије из Русије, а Русија вишак улаже у контролисане мењачнице и рударење децентрализованих валута како би њима ојачао стратешке резерве! Мислите да није могуће? Колективни запад мисли да јесте, и одмах је ставио Елвиру Набиулину, гувернера Централне банке Русије, на санкциону листу!


In my humble opinion, there is no better ‘good night news’ than this…По мом скромном мишљењу, нема лепше вести од ове за лаку ноћ…
October 2nd, 2022. 02:30 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 11.5229 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.coHODL-2022-07-04_235654.jpg
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском


Related posts / Повезани текстови:

BITCOIN: October Crash [eng/срп] БИТКОИН: Октобарски слом
(26. септембар 2022)

BITCOIN vs. legalization of insanity [eng/срп] БИТКОИН против легализације безумља
(6. август 2022)

BITCOIN: Patience [eng/срп] БИТКОИН: Стрпљење
(5. јул 2022)

The Biggest Banking Scam of All Time [eng/срп] Највећа банкарска превара у историји
(30. април 2022)

BREAKING: CAR accepts bitcoin as a legal tender! [eng/срп] УДАРНО: ЦАР усваја биткоин као легално средство плаћања!
(28. април 2022)

BITCOIN: Keiser Report continues [eng/срп] БИТКОИН: Кајзеров извештај и даље иде
(27. април 2022)

BITCOIN: Digital Ruble & Dedolarization [eng/срп] БИТКОИН: Дигитална рубља и дедоларизација
(22. април 2022)

BITCOIN: Russia Returns to Gold! [eng/срп] БИТКОИН: Русија се враћа злату!
(2. април 2022)

BITCOIN: ‘Project Sandman’ [eng/срп] БИТКОИН: ‘Пројект Сендман’
(28. март 2022)

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!
(23. март 2022)

BITCOIN: False Prophets [eng/срп] БИТКОИН: Лажни пророци
(17. фебруар 2022)

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!
(11. фебруар 2022)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019–2020) и рекордан амерички дуг
(2. фебруар 2022)

BITCOIN as a Russian Strategic Reserve? [eng/срп] БИТКОИН као руска стратешка резерва?
(29. јануар 2022)

BITCOIN vs CBDC [eng/срп] БИТКОИН против ЦБДЦ-а
(9. јануар 2022)

BITCOIN: China launches digital yuan wallet [eng/срп] БИТКОИН: Кина лансира дигитални јуан с новчаником
(5. јануар 2022)

BITCOIN: True Criminals [eng/срп] БИТКОИН: Истински криминалци
(8. децембар 2021)

BITCOIN City [eng/срп] БИТКОИН Град
(28. новембар 2021)

BITCOIN: Hyperinflation and Hyperbitcoinisation [eng/срп] БИТКОИН: Хиперинфлација и хипербиткоинизација
(10. новембар 2021)

BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака
(27. октобар 2021)

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019-2020)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

BITCOIN Security: Bubble Boy and the Sewer Rat
(4. јун 2017)

B.C. stands for BlockChain! (May. 25, 2017) – Evolution
(3. јун 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Blockchain: Technical Explanation by Andreas M. Antonopoulos
(24. април 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

Bitcoin and the coming “Infrastructure Inversion”
(18. фебруар 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Andreas M. Antonopoulos – Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies
(19. јануар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)

img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!