Snowdrop first flower of the year

in hive-109690 •  7 months ago 

🇬🇧 Sunny moments during the afternoon stroll across the village meadow and I was rewarded with numerous jingling of snowdrops, in simple and also in filled variant. As an additional highlight of the day, the first butterfly of the year flew up from the bells in front of my feet. An admiral, which quickly disappeared in the direction of the treetops of the alders.🤍🌱🦋

160220221.jpg

160220222.jpg

🇹🇷 Kardelen yılın ilk çiçeği
Öğleden sonra güneşli anlar, köyün çayırında gezintiye çıktım ve ben, basit ve aynı zamanda dolu varyantta sayısız kardelen şıngırtısıyla ödüllendirildim. Günün bir başka olayı olarak, yılın ilk kelebeği ayaklarımın önündeki çanlardan uçtu. Kızılağaçların ağaç tepeleri yönünde hızla gözden kaybolan bir amiral. 🤍🌱🦋

1602202223.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!