ඇඹිලිපිටිය , සෙවණගල

in hive-102306 •  10 months ago 

සුභ දවසක් යාලුවනේ

20211128_085537.jpg

මේ ඇඹිලිපිටිය ,සෙවණගල , පන්සලක සාදා ඇති සෑ යයි. ඊයේ අපි ආනන්ද මහ රහතන්වහන්සෙ ගේ හා කතරගම දෙවියන්ගේ ප්‍රතිමා දෙක සෑදීමට ෆයිබර් අච්චු දෙකකට කොන්ක්‍රීට් දමා ආවෙමු.

20211127_175407.jpg

20211127_175359.jpg

තව දිනකිහිපයකින් එය නිමකිරීමට එහි යෑමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.
බොහොමත්ම ස්තුතියි යාලුවනේ , තෙරුවන් සරණයි !

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

image.png