ඇඹිලිපිටිය සංඛපාල රජමහාවිහාරය

in hive-102306 •  10 months ago 

සුභ දවසක් යාලුවනේ

Screenshot_20211021-190325_Chrome.jpg

ඇඹිලිපිටිය , සංඛපාල රජමහාවිහාරයට ගිය දවසෙ ගත් ජායාරූපයක් , මෙම ස්ථානය වැදගත් ස්ථානයක් ලෙස සඳහන් වෙන්නෙ අපගේ දුටුගැමුණු රජතුමා හා දසමහ යෝධයන් එකතුව එළාර රජතුමාගේ පාලනයෙන් අපගේ රට බේරා ගත් පසු එහි සතුටට සෑම යෝධයෙකු හට ගම් වරයක් ප්‍රධානය කර තිබෙන බව සනාථ කරන ප්‍රදේශයකි.

Screenshot_20211107-161731_YouTube.jpg

මෙම ස්ථානය දසමහ යෝධයන්ගෙගෙන් කෙනෙකු වන ඵුස්සදේව යෝධයා හට ප්‍රධානය කල ඇතිබව සඳහන් වේ. ඵුස්සදේව යෝධයා විසින් සංඛයක් නාද කර ඒ නාදය ඇසෙන ප්‍රමාණය දුර එම ඵුස්සදේව යෝධයා හට ගම්වරයක් ලෙස පාලනය සඳහා භාරදී ඇත. එම ස්ථානයට සංඛය පිඹ ගත් ප්‍රදේශ නිසා සංඛපාල නමින් ප්‍රසිද්ධ වී තිබෙනවා.

පසුව එම ස්ඨානයේ විහාරයක් සාදා එහි ඵුස්සදේව යෝධයා පැවිදි වී සියලු කෙලෙසුන් නසා මහ රහතන්වහන්සෙ නමක් ලෙස මෙම ස්ථානයේදීම පිරිනිවන්පාපඇට් ඇති බවද සඳහන් වේ.

Screenshot_20211107-161818_YouTube.jpg

මාගේ ලිපිය කියවූ ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි .
තෙරුවන් සරණයි !

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!