Hvad bibelen siger om krig i de sidste dag

in agenda21 •  3 months ago 

Forskellige lande støtter Ukraine med våben og militærviden, USA sender tropper til Europa og soldater deltager i militærøvelse i England. Der trues med embargo og boykot.

Krig var før noget vi læste om i aviserne eller så i TV. Nu er det kommet meget tættere på. Ja, næsten helt op til vores egen grænse til Danmark.

Rygterne siger krig og ser man på historien, så kunne meget også tyde på det. Nok ikke mange viste tilbage i 1940 at Tyskland ville invadere Danmark og Norge. Det kom bag på de fleste.

Vi lever i en euforiserende fantasiverden hvor vi bare får penge fra systemet til at opretholde vores vildeste drømme og lytter til løgn og propaganda dagen lang fra nyhedsmedierne.

Vi har ikke lært om penge dengang vi gik i skole. Den kristnebibel er forsvundet i andre falske religioner og endnu mere farlige bevægelser som ateisme, yoga og LGBT.

Folk er i dag blevet så snot-dumme at de tror fordi de kan håndtere en telefon at folk på Jesus tid var dumme. Men det er faktisk lige omvendt.

Biden Shifts U.S. Troops in Europe to Defend Frontline NATO States 
Februar 2022
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2942958/biden-shifts-us-troops-in-europe-to-defend-frontline-nato-states/

Biden sends more ships, fighter jets and troops to Europe
Juni 2022
https://www.politico.com/news/2022/06/29/biden-sends-ships-jets-troops-europe-00043103

EU response to Russia's invasion of Ukraine
European Council grants EU candidate status to Ukraine
Juni 2022
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/

Jesus advarede os om krig og rygter om krig i de sidste dage.

Matthæusevangeliet 24
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/24
Markusevangeliet 13
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Mark/13

Russia, Ukraine, krig, Eu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  3 months ago Reveal Comment